Легализация на Дипломи и други документи, издадени от образователни институции.

Легализация на Дипломи и други документи, издадени от образователни институции.

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение АПОСТИЛ – APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, се извършват от НАЦИД.
Необходими са нотариално заверени копия на документите, като оригиналът се прилага за сверка.
СРОК и ЦЕНА за легализация
Обикновена поръчка – 10 дни
Бърза поръчка – 6 дни
Експресна поръчка – 3 дни
Посочените срокове не включват почивни дни и официални празници, защото тогава заверяващите институции не работят.
Обикновена поръчка – 55 лв.
Бърза поръчка – 75 лв.
Експресна поръчка – 95 лв.
В цените за легализация са включени всички такси за легализация и заверка на превода.