Легализация на Служебна бележка от работодател

Легализация на Служебна бележка от работодател
Изисквания към документа: За легализация на Служебната бележка издадена в България е необходимо нотариално заверено копие на оригинал (препис) на бланка с печат и подпис на служител/завеждащ личен състав и/или директор/управител на предприятие/администрация.
ЦЕНА и СРОК за легализация на Служебна бележка с Апостил
Обикновена поръчка – 8 дни
Бърза поръчка – 6 дни
Експресна поръчка – 4 дни
Посочените срокове не включват почивни дни и официални празници, защото тогава заверяващите институции не работят.
Обикновена поръчка – 40 лв.
Бърза поръчка – 60 лв.
Експресна поръчка – 80 лв.
В цените са включени всички такси за легализация.
Легализация на Служебна бележка, издадена в чужбина
Издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат оформени по начин, зависещ от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи.
СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ
Изискване за АПОСТИЛ
Всички издадени от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с удостоверение АПОСТИЛ (APOSTILLE), поставен от нейното Министерство на външните работи.
Превод на български език
Документите, оформени с Апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата начина:
1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;
2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи.
Заверка на превода
Преводът на документа трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на Република България.
Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени за някоя от държавите – страни по конвенцията.

СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ
Легализация на Служебна бележка.
В случай че документите, произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:
• изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава;
• щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.
Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава може да бъде удостоверен/легализиран и от намиращото се в Република България чуждестранно дипломатическо или консулско представителство на страната на произход на документа, но в този случай е необходима и последваща заверка от Министерството на външните работи на Република България /МВнР заверява чуждестранното дипломатическо представителство/.