Легализация на Съдебно решение

Легализация на Съдебно решение

Изисквания към документа: За легализацията на Съдебно решение издадено в България е необходим:
1. оригинал или препис с изходящ номер и дата от съответния Районен съд
2. печат, подпис, име и фамилия на съдия и секретар
Съдебното решение трябва да бъде преведено от заклет преводач на бланка на лицензирана агенция с подпис на преводача и печат на агенцията – официален превод.
ЦЕНА и СРОК за легализация на Съдебно решение
Обикновена поръчка – 8 дни
Бърза поръчка – 6 дни
Експресна поръчка – 4 дни
Посочените срокове не включват почивни дни и официални празници, защото тогава заверяващите институции не работят.
Обикновена поръчка – 40 лв.
Бърза поръчка – 60 лв.
Експресна поръчка – 80 лв.
В цените са включени всички такси за легализация.
Легализация на Съдебно решение, издадено в чужбина
Издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат оформени по начин, зависещ от това дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи.
СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ
Изискване за АПОСТИЛ
Всички документи, издадени от чужда държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с удостоверение АПОСТИЛ (APOSTILLE), поставен от нейното Министерство на външните работи.
Превод на български език
Документите, оформени с Апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата начина:
1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;
2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи.
Заверка на превода – Преводът на документа трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на Република България. Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени за някоя от държавите – страни по конвенцията.
СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ
В случай че документите, произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:
• изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава;
• щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.
Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава може да бъде удостоверен/легализиран и от намиращото се в Република България чуждестранно дипломатическо или консулско представителство на страната на произход на документа, но в този случай е необходима и последваща заверка от Министерството на външните работи на Република България /МВнР заверява чуждестранното дипломатическо представителство/.