Легализация на Банкови документи

Легализация на Банкови документи

Изисквания към документа: за легализация на Банков документ, издаден в България е необходимо нотариално заверено копие на оригинала (препис) с изходящ номер и дата, два подписа и печат на съответната банка.

СРОК и ЦЕНА за легализация

Обикновена поръчка – 8 дни

Бърза поръчка – 6 дни

Експресна поръчка – 4 дни

Посочените срокове не включват почивни дни и официални празници, защото тогава заверяващите институции на работят.

Обикновена поръчка – 40 лв.

Бърза поръчка – 60 лв.

Експресна поръчка – 80 лв.

В цените за легализация са включени всички такси за легализация.

Легализация на Банкови документи, издадени в чужбина

СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ

Изискване за АПОСТИЛ

Всички документи, издадени от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с удостоверение АПОСТИЛ (APOSTILLE), поставен от нейното Министерство на външните работи.

Превод на български език

Документите, оформени с Апостил трябва да бъдат преведени на български език по един от двата начина:

1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи

Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” на Министерството на външните работи на Република България.

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени за някоя от държавите – страни по конвенцията.

СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.