Парични преводи и касови разплащания

Международни и вътрешни парични преводи.

 

 

 

Касови плащания на битови сметки, местни данъци и такси, вноски по кредити, мобилни и домашни телефони.

Адрес: гр.София, ул.Янтра №3