Преводи и легализация

Превеждаме и легализираме следните видове документи:

– общински/ акт за раждане, акт за брак, удостоверения от общината/

– технически

– търговски

– финансови

– медицински   

– брошури

Превеждаме литература:

–  медицинска

–  техническа

–  художествена