Видове бърз ипотечен кредит

Авансов кредит при продажба на имот

Ако сте решили да продавате Вашият имот то можете да получите кредит от нас. След успешната продажба на имота Вие ще погасите авансовия кредит. Като обезпечение на кредита служи самият имот – обект на продажбата. Подходящи за авансов кредит имоти са такива с добри възможности за продажба – на пазарна цена и в райони с активно търсене.

Важно:

Гарантирането на кредита става чрез учредяване на ипотека. Бъдещият купувач няма никакъв риск защото в деня на сделката ипотеката се отписва от нас и той получава имота без никакви тежести.

Размера на кредита се определя от предоставеното обезпечение и специфичните нужди и възможности на кредитополучателя, но обичайно не превишава 30 000лв.

Такси при кандидатстване и отпускане на кредит:

 • Без такса за разглеждане на документите
 • Без такса за оценка на имотите
 • Без такса усвояване
 • Без годишна такса за управление

Моля свържете се с нашите консултанти на посочените телефони:  0988544373

 

Бърз ипотечен кредит

Ние отпускаме бързи кредити срещу ипотека.

Този тип кредити най-често се употребяват за ремонти, закупуване на битова техника или автомобил. Размера на кредита се определя от предоставеното обезпечение и специфичните нужди и възможности на кредитополучателя, но обичайно не превишава 30 000 лв. Всичко което е необходимо за да получите ипотечен кредит е да сте собственик на жилищен имот.

Схемата за изплащане на кредита се определя от Вас, като ние предоставяме различни варианти. Може ежемесечно да погасявате лихвата и накрая на периода да изплатите главницата наведнъж. Другият класически вариант за изплащане на ипотечен заем е на равни месечни вноски които включват и лихва и главница.

Важно!

Ако имота, който предоставяте като обезпечение има два собственика, например съпруг или съпруга, то и другият собственик трябва да присъства и да се подпише на учредяването на ипотеката. Това означава, че имота може да се предостави като обезпечение на ипотечен кредит само със съгласието на всички собственици.

Такси при кандидатстване и отпускане на бърз ипотечен кредит:

 • Без такса за разглеждане на документите.
 • Без такса за оценка на имотите.
 • Без такса усвояване.
 • Без годишна такса за управление.

Моля попълнете искането за бърз кредит или се свържете с нашите консултанти на посочените телефони:  о988344373

 

Бизнес кредит с обезпечения

 

Ние отпускаме краткосрочни бизнес кредити за финансиране на бизнес проекти.

Получателят на тези кредити обичайно е юридическо лице. Тези бизнес кредити са полезни при стартиране на нов бизнес проект или при нужда от оборотни средства. Те са незаменими при бизнеси със сезонен характер, където е необходимо да се осигурят средства за закупуване на материали или суровини и където възвращаемостта е в рамките на няколко месеца. Такива са например земеделие, туризъм и други.

Бизнес кредита трябва да бъде обезпечен от недвижимо имущество. За отпускането на бизнес кредити не се изисква предоставяне на бизнес план или доказване на доходи или вземания.

Начина на изплащане на бизнес кредита се определя чрез договаряне, като има различни варианти – равни (анюитетни вноски) или текущо изплащане само на лихвите и погасяване на главницата на края на периода.

Такси при кандидатстване и отпускане на бизнес кредита:

 • Без такса за разглеждане на документите
 • Без такса за оценка на имотите
 • Без такса усвояване
 • Без годишна такса за управление

Моля попълнете искането за бърз кредит или се свържете с нашите консултанти на посочените телефони:  0988344373

 

 

Кредит срещу идеални части на имот

 

Притежавате ли идеалната част от жилищния имот и търсите ликвидност? Ние отпускаме кредити обезпечени с идеални части от имот.

Не е задължително да сте собственик на цял имот или на реална част от имота, за да получите кредит. Можете да притежавате идеална част от жилището или парцела и те да послужат за обезпечение. Не е необходимо други собственици да изразят съгласието си за учредяване на жилища под наем и не е необходимо да присъстват на изповядването на сделката пред нотариус.

Такси при кандидатстване и отпускане на кредит срещу идеална част от имота:

 • Без такса за разглеждане на документите
 • Без такса за оценка на имотите
 • Без такса усвояване
 • Без годишна такса за управление

Моля, попълнете заявката за бърз кредит или се свържете с нашите консултанти на посочените телефони:  0988344373

 

Рефинансиране при публична продан

 

Ние можем да помогне при рефинансирането на вашия дълг към кредиторите, така че да спасите имота от публична продан.

Ние Ви предлагаме краткосрочен бърз кредит, с който да заплатите вашите задължения и дългове към сегашните ви кредитори и по този начин да спасите вашия имот от публична продан. Този кредит ще ви позволи да продадете вашия имот на свободния пазар и по този начин да постигнете максимална продажна цена.

Ние можем да ви отпуснем допълнителен кредит за ремонт и подобрения, с който да повишите стойността на вашия имот и по този начин да реализирате още по-висока продажна цена.

Такси при кандидатстване и отпускане на кредит:

 • Без такса за разглеждане на документите
 • Без такса за оценка на имотите
 • Без такса усвояване
 • Без годишна такса за управление

Моля попълнете искането за бърз кредит или се свържете с нашите консултанти на посочените телефони:  0988344373

Вашият коментар