ипотечни кредити

Видове бърз ипотечен кредит

Авансов кредит при продажба на имот Ако сте решили да продавате Вашият имот то можете да получите кредит от нас. След успешната продажба на имота Вие ще погасите авансовия кредит. Като обезпечение на кредита служи самият имот – обект на