Предсрочно погасяване на Вашият кредит

В случай .че решите да погасите своя кредит предсрочно, ние ще начислим лихва само за дните, за които сте използвали кредита.